جلسه بررسی چالش های فعالیت های نخبگان و موانع تولید دانش بنیان در استان فارس امروز نوزدهم خرداد ماه به میزبانی امام جمعه شیراز و با حضور نخبگان و برخی از مسئولان استانی و دانشگاهی شیراز برگزار شد.