آیت الله دژکام در دیدار با فرماندار شیراز گفت: امروز استان فارس و شهر شیراز نیازمند یک نگاه جامع و همه جانبه نگر است تا بتواند نیازهای استان را برطرف و مطالبات مردم به ویژه نسل جوان را پاسخ بدهد.