نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با یادآوری فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری تأکید کرد که باید جهت ارتباط مسئولان با مردم را تقویت کنیم تا خطری که دشمن می‌آفریند، رفع شود.