نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: افتخار ما این است در تبلیغ دین خداوند منطق و برهان را به عنوان ابزار در نظر گرفتیم و هیچ یک از مبانی دین اسلام با عقل، برهان و منطق در تضاد نیست.