آیت الله دژکام در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با اشاره به عملکرد بانک ها بیان کرد : با کدام منطق، دستور تعطیلی یک واحد تولیدی که معیشت ده ها خانواده به آن وابسته است صادر می شود؟