امام‌جمعه شیراز با اشاره به تغییر رویکردها در برخی افراد پس از انقلاب گفت: خطراتی در این راستا انقلابی ها را تهدید می کند که باید مراقب آن بود.