امام‌جمعه شیراز در دیدار با اعضای شورای شهر با طرح پرسش‌های کلیدی در خصوص اداره صحیح شهر گفت: اگر زور شهرداری به ساخت‌وساز غیرقانونی یک ساختمان نمی‌رسد، پس چرا شهرداری داریم؟