نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز گفت:حلقه های واسطه اقتصادی باید تقویت شوند تا مشکلات عدم‌وجود ارتباط دهنده تولید کننده با مصرف کننده نهایی از بین برود.