امام‌جمعه شیراز با بیان اینکه رانت و فساد مردم را خسته کرده، گفت: در برخورد با فساد، دانه‌درشت‌ها در اولویت هستند.