نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه مساجدمان سامان و متولی دقیقی ندارد و همچنین پراکندگی مناسبی ندارد، خواستار ساماندهی مساجد در این قضیه شد.