نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با تأکید بر لزوم توجه به ادبیات فارسی رسانه‌ها گفت: به تناسب اینکه ادبیات فارسی با قرآن و حدیث بسیار ممزوج است، آشنایی با قرآن و حدیث هم در رسانه‌ها باید رشد کند.