آیت الله دژکام با بیان اینکه باید فرهنگ صحیح کار را در جامعه ترویج دهیم، گفت: فرهنگ کار و شکرگزاری دو اصل بسیار مهم است که اگر از آن غافل شویم، هم کارگر و هم کار فرما ناراضی خواهند بود.