امام‌جمعه شیراز با اشاره به وجود آسیب‌های اجتماعی در برخی مناطق این شهر گفت: شیراز در این بحث دچار یک درد مضاعف است.