امام‌جمعه شیراز گفت: امروز کشور به مدد امنیت پایدار و پیشرفت نظامی به‌جای مرزها، در شعاع ۲ هزار کیلومتر می‌تواند دشمن را زمین‌گیر کند.