نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: در بسیاری از محافل وقتی که می‌خواهیم کاری علمی، فرهنگی و ادبی فاخری انجام دهیم، می‌بینیم که تمام آن فضا تبدیل به فضای تفریحی می‌شود که این چیز جالبی نیست.