نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به ریشه آسیب‌های اجتماعی گفت: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که نیروی انتظامی درگیر آن است به دلیل این است که فرهنگ‌سازی مناسب صورت نگرفته است.