نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: نمونه ای از اقتصاد مقاومتی در جهان وجود نداشته است و اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری تبیین کرده اند قطعا مثمر ثمر است.