نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت : اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی درون‌زا که متکی به توان داخل و مستقل از تکانه‌های خارجی است که می‌تواند تنش‌هایی چون تحریم را حل کند.