آیت الله دژکام با بیان اینکه مسلماً جایگاه ولی وفقیه، جایگاه تعیین راهبرد برای فعالیت‌های مختلف نظام است، گفت: اگر بخواهیم معروف را بشناسیم باید نگاه کنیم نگاه رهبر به کدام طرف است.