آیت الله دژکام با اشاره به مظلومیت مردم مسلمان کشمیر، خباثت استعمارگران و در راس آن‌ها انگلیس را محکوم و حمایت مسلمانان ایران را از مردم مظلوم کشمیر اعلام کرد.