آیت الله أژکام در دیدار با با مدیران شرکت های تابعه وزارت نفت در استان فارس ضمن اشاره به اهمیت موضوع عدالت گفت : انتقادات به خاطر عدم وجود عدالت است و باید به فکر عدالت باشیم.