امام جمعه شیراز با تاکید بر اهمیت برگزاری نمازجمعه بیان کرد : یکی از اهداف مهم برپایی نمازهای جمعه، جریان‌سازی گسترده فرهنگی در کف جامعه است یعنی نمازجمعه،به یک ساعت خاص در روز جمعه خلاصه نمی‌شود و باید یک جریان مستمر در طول هفته باشد تا به نمازجمعه بعدی پیوسته شود.