آیت الله دژکام در دیدار با مدیران صنعت آب و برق استان بیان کرد : برای آنکه استان فارس پیشرفت کند، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف باید با یکدیگر به هم‌افزایی مطلوب برسند.