نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز تاکید کرد که فارس و شیراز در برخی شاخص‌ها سه دهه عقب ماندگی دارد و نباید به گونه‌ای گزارش داده شود که هیچ مشکلی وجود ندارد.