آیت الله دژکام در گردهمایی ائمه جمعه سراسر استان فارس گفت: نقش ائمه جمعه و نمازجمعه در گام دوم انقلاب بسیار کلیدی و مهم است و باید به صورت جدی برای نوسازی و افزایش نقش و کارکرد آن تدبیری بیاندیشیم.