آیت الله دژکام از ناحیه بسیج دانشجویی و بسیج عشایری استان فارس بازدید و با مسئولان آن دیدار و گفت و گو کرد.