آیت الله دژکام در دانشگاه صنعتی شیراز گفت : در گام دوم انقلاب، ما باید شایسته‌سالاری و نخبه‌پروری را به عنوان یک اصل در انتخاب مدیران و کارگزاران نظام مد نظر قرار دهیم تا کشور پیشرفت کند.