نماینده ولی فقیه در استان فارس بر این نکته تأکید کرد که از هر کار خیری که به سود مردم بوده و به تثبیت نظام کمک کند، حمایت خواهد کرد.