آیت الله دژکام در جمع طلاب استان فارسی مقیم حوزه علمیه قم گفت : امروزه در جامعه ما نیازهایی وجود دارد که باید از طریق فقاهت و مرجعیت تبیین شود