امام جمعه شیراز گفت: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری در شیراز و فارس، مقوله‌ای که نیازمند استانداردسازی است گردشگری حلال و برندسازی آن می‌باشد چرا که هنوز ساماندهی دقیقی در این زمینه انجام نشده است.