جلسه با نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه‌های شیراز به مناسبت روز دانشجو