امام جمعه شیراز با بیان اینکه امروزه بحث تلاوت قرآن کریم در کشورمان چندان مورد توجه ویژه نیست،‌ گفت: گرچه سازمان‌هایی چون اوقاف تلاش‌هایی می‌کنند اما آنچنان نمودی در بحث تلاوت وجود ندارد.