در پی شهادت پرستار فداکار بیمارستان شهید رجایی شیراز شهیده مریم رحیمی، آیت الله دژکام پیام تسلیتی صادر کرد.