در پی بروز فاجعه تاسف‌انگیز سقوط هواپیمای اکراینی طی روزهای اخیر آیت‌الله لطف‌الله دژکام پیامی صادر کرد.