نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با تاکید براینکه مبنای پژوهش شهری باید واقعیت ها باشد، این نکته را یادآور شد که مراکز علمی باید کنار هم نشستن تفکرات مختلف را به دیگران یاد دهند.