نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه اگر کسی که شرایط احراز یک پست را ندارد، منصوب کردیم، مقصریم، گفت: کسی حق ندارد در پستی منصوب شود که شرایط انجام وظیفه و صلاحیت لازم را ندارد.