نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با اشاره به را‌ه‌اندازی پویش تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب در سالگرد شهید سلیمانی که در فضای مجازی برگزار شد، گفت: باید تلاش کنیم که در حد توان پای حرفمان بایستیم و این وفای به عهد شهید سلیمانی برای ما درس باشد.