نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: در دنیای امروز باید برای تبلیغ دین منبرهای جدید با مخاطبان بیشتر داشته باشیم زیرا دشمنان همواره به دنبال راه های جدید هستند.