مجموعه اطلاعات و آثار برتر مرتبط با همایش سال ۹۷-۹۸ را میتوانید در لینک زیر بررسی نمایید همایش حوزه انقلابی حوزه منتظر سال ۹۷-۹۸