نماینده ولی فقیه در فارس بر لزوم افزودن سرفصلی دیگر با عنوان اقدامات تبلیغی و ترویجی در طرح خانواده متعالی تاکید کرد.