امام جمعه شیراز، گفت: فعالیت‌های آموزش و پرورش استان فارس باید پیوست رسانه‌ای داشته باشد تا با نگاه زیباشناختی برای مخاطبین جامعه بیان شود.