آیت الله دژکام با تأکید بر اینکه باید ضوابط بهداشتی و قوانینی که برای عزاداری حسینی وجود دارد را رعایت کنیم، گفت: باید با شرایط موجود خودمان را تطبیق دهیم و نمادهای عزای حسینی را در این شرایط پر رنگ‌تر کنیم.