آیت الله دژکام با اشاره به آیاتی از سوره جمعه گفت: خداوند در سوره جمعه کسب و کار و نماز را در کنار هم قرار داده است؛ در دنیا هیچ مکتب دیگری نداریم که چنین زیبا گفته باشد و دین و دنیا را کنار هم قرار داده باشد، ولی هنری که بتواند این مطلب را به نمایش بگذارد وجود ندارد.