آیت الله لطف الله دژکام در جلسه جامعه روحانیت شیراز اظهار داشت: وضعیت عفاف و حجاب در برخی از شهرها مطلوب نیست و با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی در این زمینه مواجه هستیم.