آیت الله دژکام خواستار استفاده از ظرفیت مراکز علمی برای عمومی کردن اخلاق در جامعه شد و گفت: حوزه و دانشگاه باید برای این مسئله ورود کرده و نقش خود را در مسائل فرهنگی پررنگ کنند.