مراسم تکریم اسماعیل تبادار استاندار سابق فارس، هادی پژوهش جهرمی معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری ‌و حیدر عالیشوندی فرماندار سابق شیراز با حضور آیت الله دژکام در نهاد نماینده مقام معظم رهبری در فارس برگزار شد.