آیت الله دژکام در دیدار با اعضای شورای شهر گفت: حوزه های فرهنگی و اقتصادی شیراز در سال جاری که سال «جهش تولید» است باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.