نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها با یکدیگر گفت: کمک به مردم باید سرلوحه کار مسئولان باشد.