نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه کار اداری امانت مردم است و اگر این امانت را نگاه نداشتیم هم عاقبت خود و هم دنیای مردم را خراب می‌کنیم، گفت: اینکه اطرافیان خود را در ادارات مشغول کار کنیم، کار صحیحی نیست و متأسفانه این مشکلات در نظام اداری ما وجود دارد و مختص یک ارگان خاص نیست.