آیت الله دژکام با بیان اینکه در برخی موارد اجرای احکام زمان‌بر است، گفت: اگر در این زمینه حکمی مدتی طولانی است که صادر شده، باید با قاطعیت اجرا شود تا مردم متوجه شوند که در کشور قانون حکومت می‌کند.